Edukacija - Menadžment volontera

17.06.2019

U prostorijama Grada Županje 14. lipnja 2019. godine održana je edukacija Menadžment volontera. Edukaciju je održala Mirta Kovačević iz Volonterskog centra Osijek. Na edukaciji su prisustvovali predstavnici OCD-ova kao i osobe iz javnih ustanova te zainteresirani građani. Edukacija je obuhvatila teme: zakonsko uređenje volonterstva, motivacija volontera, pronalaženje volontera, njihovo uključivanje, orijentacija i edukacija, određivanje volonterskog programa kao i evaluaciju volonterskog programa, supervizija i rad volontera. Menadžment volontera proveden je u sklopu projekta ZOV -zajedno organiziramo volontiranje kojeg financira Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku.

Povratak