Edukacija o izdavanju potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem

25.10.2018

Edukacija o izdavanju potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem, u organizaciji Volonterskog centra Zagreb, održana je u srijedu, 24. listopada 2018. godine, u prostorijama Zelene akcije u Zagrebu. Edukacija je bila namijenjena organizatorima volontiranja i javnim ustanovama koje djeluju u području zdravstva i socijalne skrbi. Na edukaciji su, u okviru projekta UZOR - učimo zajedno, opažamo, reagiramo sudjelovale Petra Kontić, voditeljica projekta, Dajana Pul Bošnjaković, asistentica na projektu i Željka Džijan, koordinatorica volontera Volonterskog centra Vukovarsko-srijemske županije. 

Projekt UZOR - učimo zajedno, opažamo, reagiramo financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a za cilj ima potaknuti interes za volontiranjem u Vukovarsko-srijemskoj županiji s naglaskom na volontiranju mladih.

Povratak