Edukacija o Potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

02.04.2019

U petak 29. ožujka 2019. godine uspješno je provedena edukacija o Potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Potvrda je dokument u kojem se bilježe sva znanja i vještine koje je volonter/ka stekao kroz volonterski angažman. Izdaje ga organizator volontiranja ako se radi o dugotrajnom volontiranju. Sudionici edukacije su mogli naučiti zašto se izdaje Potvrda, pod kojim uvjetima, kada i kako je ispuniti. Uz edukaciju sudionici su sudjelovali  i u praktičnom radu.

Potvrda se može preuzeti sa stranica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ili popuniti u bazu kompetencija prateći ovaj link https://vcos.hr/vijesti/online-alat-potvrde-o-kompetencijama. Nakon toga Potvrdu možemo sačuvati u PDF formatu. Prednost ove Potvrde je što se može popunjavati kroz cijelo vrijeme trajanja volonterskog angažmana.

Povratak