Obilježavanje Međunarodnog dana žena

09.03.2018

Volonteri i volonterke Školskog volonterskog kluba ŽUGI, 8. ožujka 2018. godine, u prostorijama Gimnazije Županja, obilježili su Međunarodni dan žena. Sudjelovalo je ukupno 15 volontera/ki koji/e su se kroz razgovor sa školskom koordinatoricom dotaknuli/e povijesti i društvenog konteksta nastanka ovog spomen-dana,  prvi puta održanog davne 1909. godine. Naglašeno je njegovo značenje kao iznimno bitnog u zalaganju i borbi za ostvarivanje građanskih i radničkih prava žena te je istaknuta njegova aktualnost u daljnjim zalaganjima za ostvarivanje ravnopravnosti žena. Uz razgovor na temu o iskustvima žena kroz povijest i kako su se ona mijenjala, volonteri/ke su ispunjavali i anonimni test u kojem su pisali/e o tome što smatraju da je ženama danas nedostupno, što ih ograničava i što obilježava njihova iskustva bivanja ženom. Nasilje nad ženama, neravnopravnost i diskriminacija na tržištu rada su istaknute kao najraširenije i najznačajnije komponente ograničavanja žena. Na samom kraju događaja izrađen je prigodni plakat s porukama podrške ženama koji je potom izložen na školskom panou u zgradi Gimnazije Županja kako bi ga svi/e učenici/e mogli/e vidjeti

 

Događaj je održan u sklopu projekta  UZOR-učimo zajedno, opažamo, reagiramo koji provodi Udruga B.a.B.e. u suradnji s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije, Gimnazijom Županja i Centrom za socijalnu skrb Županja.

Povratak