Održana radionica „Proturječja suvremenosti“

29.03.2018

Dana 28. ožujka 2018. godine, u zgradi Gimnazije Županja, održana je radionica pod nazivom „Proturječja suvremenosti“. Na radionici su sudjelovali/e volonteri/ke školskog volonterskog kluba ŽUGI i članovi/ce medijske i dramske skupine Gimnazije Županja, a same materijale su zajednički osmislili/e polaznici/e radionice i nastavnice Gimnazije Županja Višnja Jovanovac i Ljiljana Bilbija. Ovom aktivnosti se nastojalo osvijestiti nejednake socijalne mogućnosti učenika/ca s obzirom na sredinu iz koje dolaze i ekonomski status. Kroz igranje uloga i učenje o nenasilnoj komunikaciji učenici/e su imali/e priliku steći dublji uvid u različitost iskustava i razviti empatiju prema osobama slabijeg socio-ekonomskog statusa te na temelju njega stvoriti osnove za prihvaćajuće i nediskriminatorno djelovanje u smjeru stvaranja humanijeg društva i humanije školske atmosfere.

 

Događaj je održan u sklopu projekta  UZOR-učimo zajedno, opažamo, reagiramo koji provodi Udruga B.a.B.e. u suradnji s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije, Gimnazijom Županja i Centrom za socijalnu skrb Županja.

Povratak