Završna konferencija projekta ZOV-zajedno organiziramo volontiranje

05.07.2019

U prostorijama VCVSŽ  26. lipnja 2019. godine održana je završna konferencija projekta ZOV- zajedno organiziramo volontiranje kojeg je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku financiralo u iznosu od 90.000,00 kuna. Partneri na projektu su bili Grad Županja, Gimnazija Županja i Osnovna škola Ivana Kozarca. Kroz prezentaciju prikazani su postignuti ciljevi, što se sve ostvarlo kroz projekt, koliko volonterskih akcija je provedeno i ukupan broj mladih koji su volontirali i sudjelovali kroz ovaj projekt. Velike zasluge tijekom ovog  projekta upućene su školskim koordinatoricama jer kroz njihovo sudjelovanje i suradnju povećali smo broj volontera ali i privukli veći broj mladih u volontiranje i još jednu novu humanu i društveno- socijalnu aktivnost.

Povratak