Uključivanje+uživanje=zapošljavanje

Projekt "Uključivanje+uživanje=zapošljavanje" - Pridruži nam se, budi i ti volonter na području Vukovarsko-srijemske županije!

U sklopu Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala, druga verzija, Istrument predpristupne pomoći provodimo projekt "Uključivanje+uživanje=zapošljavanje" sufinanciran od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, njegovi ukupni troškovi su 134.363,97 eura od čega EU sufinancira 114.209,37 eura. Projekt će trajati 24 mjeseca, točnije od 11. ožujka 2014. do 10 ožujka 2016. godine . Ugovorno tijelo je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije, dok je mjesto provedbe Vukovarsko-srijemska županija.

Glavni cilj projekta je zadovoljiti potrebe lokalne zajednice na način da se stvore održivi gospodarski i socijalni uvjeti kroz osnivanje Volonterskog centra Vukovarsko-srijemske županije u Županji i poticanje volontiranja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou radi lakšeg zapošljavanja, posebno socijalno ugroženih skupina (nacionalne manjine, mladi bez radnog iskustva ili dugotrajno nezaposleni, osobe starosti 55 godina i više, dugotrajno nezaposlene osobe, invalidne osobe…).

Udruga B.a.B.e. je nositeljica projekta i vodeći partner u svim aktivnostima, a suprovoditelji projekta su:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje- područni ured Vukovar koji u suradnji s udrugom B.a.B.e. organizira i provodi motivacijske radionice za socijalno ranjive skupine i radionice za traženje posla, informira volontere o projektu, o mogućim volonterskim pozicijama na području Vukovarsko- srijemske županije, distribuira letke i popratne materijale, sudjeluje pri osnivanju Volonterskog centra Vukovar te pomaže u organizaciji izrade baze podataka volontera i organizatora volontiranja.
  • Centar za socijalnu skrb Vukovar i Županja  podupiru i promoviraju projektne aktivnostikroz upućivanje volontera na motivacijske radionice i radionice za traženje posla, njihovo povezivanje s udrugama civilnog društva koje rade s ranjivim skupinama društva, informiranje volontera o mogućim volonterskim pozicijama na području Vukovarsko- srijemske županije, te distribuciju letaka i popratnih materijala.
  • Europski dom Vukovar je poveznica između volontera i udruga s Volonterskim centrom Vukovar  u skladu sa svojim iskustvom. U suradnji s udrugom B.a.B.e. organizira i provodi aktivnosti u Vukovarsko- srijemskoj županiji, sudjeluje u stvaranju baze volontera i organizatora volontiranja te u provođenju edukacijskih programa. Osimveć spomenutog partnerstva na projektudijelimo i radni prostor na adresi Ljudevita Gaja 12 u Vukovaru gdje se nalazi naš ured koji je otvoren za sve potencijalne korisnike ovog projekta.
  • Kuća ljudskih prava Zagreb osigurava i pronalazi komunikaciju s krajnjim korisnicima (volonterima i organizatorima volontiranja), osigurava mentorsku podršku organizatorima volontiranja kroz edukaciju i savjetovanje, upućuje i povezuje volontere s udrugama civilnog društva koje rade s ugroženim skupinama, povezuje volontere  i organizatore volontiranja na regionalnom i nacionalnom nivou preko Hrvatske mreže volonterskih centara, pomaže u organizaciji izrade baze podataka volontera i organizatora volontiranja te u osnivanju Volonterskog centra Vukovar.Početak rada na projektu obilježen je konferencijom predstavljanja istog kojoj su prisustvovali suprovoditelji projekta, udruge, predstavnici važnijih institucija u gradu Vukovaru te zainteresirani građani. Konferencija je bila medijski popraćena, a zatvorena je potpisivanjem sporazuma o tehničkoj suradnji između nositelja projekta i suprovoditelja: Kuće ljudskih prava Zagreb, Europskog doma Vukovar, Centra za socijalnu skrb Vukovar, Centra za socijalnu skrb Županja i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- područni ured Vukovar.

AKTIVNOSTI:

Tijekom prvih mjeseci trajanja projekta osmišljeni su, izrađeni te podijeljeni letci s ciljem njegova predstavljanja i informiranja šire javnosti, a također su putem radijskih reklama i gostovanja na radiju te lokalnih novina informirani stanovnici Vukovara i Vukovarsko- srijemske županije. Promocija projekta nastavljena je kroz podaktivnost sudjelovanje na sajmu „VUMI“- Informiranje mladih Vukovar.

Uveli smo besplatnu telefonsku liniju putem broja 0800 949 119 dostupna radnim danima od  08:00 do 16:00 h.

Započeli smo povezivanje i uspostavljanje komunikacije s organizacijama civilnog društva koje rade sa socijalno ranjivim skupinama kroz slanje upitnika s ciljem detektiranja potrebe za angažman volontera.

Organizirali smo i održali prvu motivacijsku radionicu za socijalno ranjive skupine i prvu radionicu za traženje posla na kojima je sudjelovalo 26 potencijalnih volontera.

Naredna tri mjeseca nastavljamo s promocijom projekta kroz dijeljenje letaka i radijske reklame radi informiranja i animiranja volontera, povezivanja i uspostavljanja komunikacije i suradnje s organizacijama civilnog društva koje rade sa socijalno ranjivim skupinama. Planiramo održavanje sastanka na kojem će sudjelovati navedene organizacije te rad na povezivanju volontera s istima. Izrada web stranice je u tijeku, a treba je osmisliti i približiti potencijalnim volonterima i svim zainteresiranima. Zatim slijedi održavanje druge motivacijske radionice za socijalno ranjive skupine i druge radionice za traženje posla.

Povratak