Volonteri budimo svi!

Ime projekta: Volonteri budimo svi!

Cilj projekta:

Opći cilj ovoga projekta je razviti Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije u snažnu organizaciju, a grad Županju promovirati kao grad koji potiče razvoj civilnoga društva te prepoznaje i razvija vrijednosti volonterstva.

Specifični cilj ovoga projekta je poboljšati kvalitetu života građana, uključiti ih u volontiranje i sudjelovanje u volonterskim akcijama, a posebno socijalno isključene skupine ljudi.

Projekt financira Grad Županja u iznosu od 2.525,00kn.

Razdoblje provedbe projekta je do kraja siječnja 2019. godine.

Odgovorna osobe : Željka Džijan

Povratak