Projekti

Volonteri budimo svi!

Ime projekta: Volonteri budimo svi! Cilj projekta: Opći cilj ovoga projekta je razviti Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije u snažnu organizaciju, a grad Županju promovirati kao grad koji potiče razvoj civilnoga društva...

UZOR - učimo zajedno, opažamo, reagiramo

Ime projekta: UZOR - učimo zajedno, opažamo, reagiramo Kratki opis projekta: udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. nositeljica je europskog projekta “UZOR - učimo zajedno, opažamo, reagiramo” koji za cilj ima osnažiti...

Uključivanje+uživanje=zapošljavanje

Projekt "Uključivanje+uživanje=zapošljavanje" - Pridruži nam se, budi i ti volonter na području Vukovarsko-srijemske županije! U sklopu Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala, druga verzija, Istrument...