FEZ 13

Gdje možeš volontirati

Adresa: A.Mihanovića 140, 32275 Bošnjaci, Bošnjaci

Kontakt: 0994182768, info@fez13.eu

Web adresa: www.fez13.euOpis volonterskog programa: Ciljana skupina s kojom se radi: Mladi, Odrasli Misija, ciljevi, vizija, aktivnosti: Ciljevi Udruge su: - poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja ljudi; - promicanje i unapređivanje poduzetništva i poduzetničke kulture ljudi; - zaštita i promicanje prava i interesa svojih članova na području RH; - promicanje i unapređivanje informatizacije i informatičke kulture; - promicanje volonterstva i uspostavljanje komunikacije s poduzetnicima; - poticanje na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje. VOLONTIRANJE U UDRUZI FEZ 13: INFORMATOR - je segment projekta digitalizacije regije, sastoji se od formiranja aktivnih skupina volontera doprinositelja sadržaja na informator platformi u vidu, oglasne ploče kategoriziranih događanja za određenu sredinu. (Informator su ukratko lokalne vijesti i zanimljivosti koje su 'pre male' za isticanje u važnijim medijima ili lokalnim portalima a služe za ciljano informiranje interesnih skupina, udruge, obrtnici, poslovni subjekti, opća populacija, mladi, itd...) - slijedeća faza 'informatora' je informatizacija odnosno, popisivanje i predstavljanje svih poslovnih subjekata u digitalnom obliku te aktivna promocija od strane studenata i volontera...


Misija, vizija: Misija, ciljevi, vizija, aktivnosti: Ciljevi Udruge su: - poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja ljudi; - promicanje i unapređivanje poduzetništva i poduzetničke kulture ljudi; - zaštita i promicanje prava i interesa svojih članova na području RH; - promicanje i unapređivanje informatizacije i informatičke kulture; - promicanje volonterstva i uspostavljanje komunikacije s poduzetnicima; - poticanje na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje.


Datum početka volonterskih aktivnosti: 07:00 – 19:00 Tijekom cijele godine. od 16-18/20 ili vikendom po dogovoru tijekom cijele godine


Ukupno trajanje volonterskih aktivnosti (moguće odabrati više odgovora):

Dugotrajno (6-12 mjeseci)


Broj volontera potreban za obavljanje aktivnosti:

10-30


Status volontera:

Nezaposlen/a


Dob volontera (moguće odabrati više odgovora):

14 - 18


Područje volonterskog rada (moguće odabrati više odgovora):

Ljudska prava

Konkretni poslovi na kojima bi se željeli angažirati (moguće odabrati više odgovora):

evidentiranje i upisivanje građe


Jesu li pokriveni troškovi volontiranja (hrana, osvježenje, putni troškovi):
Da


Potrebna posebna znanja i vještine volontera (moguće odabrati više odgovora):

Rad na računalu


Povratak