GRADSKO DRUŠTVO CRVENOGA KRIŽA ŽUPANJA

Gdje možeš volontirati

Adresa: Braće Radića 101, 32270 Županja, Županja

Sjedište organizacije: Županja

Kontakt: 032 831 607, gradsko.drustvo.crvenog.kriza1(AT)vu.t-com.hr

Web adresa: www.crvenikrizzupanja.hr


Ukupno trajanje volonterskih aktivnosti (moguće odabrati više odgovora):

Dugotrajno (6-12 mjeseci)


Status volontera:

Osnovnoškolac/ka


Dob volontera (moguće odabrati više odgovora):

14 - 18


Jesu li pokriveni troškovi volontiranja (hrana, osvježenje, putni troškovi):
Da


Potrebna posebna znanja i vještine volontera (moguće odabrati više odgovora):

Rad na računalu

Likovno i kreativno izražavanje


Povratak