Mrak teatar

Gdje možeš volontirati

Adresa: , Županja

Sjedište organizacije: C.Romića 3 Županja

Kontakt: elvira.lucic@gmail.com

Web adresa: elvira.lucic@gmail.comOpis volonterskog programa: volonteri za rad s osobama s intelektualnim oštečenjima


Misija, vizija: unapređenje života osoba s intelektualnim oštećenjima


Datum početka volonterskih aktivnosti: 1. travnja 2019


Datum završetka volonterskih aktivnosti: 10.lipnja 2019


Ukupno trajanje volonterskih aktivnosti (moguće odabrati više odgovora):

Kratkotrajno (1-3 mjeseca)


Broj volontera potreban za obavljanje aktivnosti:

2-5


Status volontera:

Srednjoškolac/ka


Dob volontera (moguće odabrati više odgovora):

14 - 18


Područje volonterskog rada (moguće odabrati više odgovora):

Djeca i mladi

Kultura i umjetnost

Konkretni poslovi na kojima bi se željeli angažirati (moguće odabrati više odgovora):

Dirketni rad s korisnicima


Jesu li pokriveni troškovi volontiranja (hrana, osvježenje, putni troškovi):
Da


Potrebna posebna znanja i vještine volontera (moguće odabrati više odgovora):

Ne


Povratak